• Przed wizytą w gabinecie stomatologicznym zęby powinny być dokładnie wyszczotkowane oraz oczyszczone za pomocą nici dentystycznych.
  • Jeśli przyjmujesz jakieś leki to wypisz je na kartce i pokaż listę przed zabiegiem.
  • Jeśli posiadasz dokumentację stomatologiczną i zdjęcia wykonywane w innych gabinetach, to również zabierz je ze sobą. Ułatwi to kontynuację leczenia.