Protetyka stomatologiczna Opole

Zęby naturalne, na których most jest umocowany muszą być oszlifowane. Wtedy określa je się mianem filaru, zaś zęby sztuczne, zawieszone między filarami, nazywa się przęsłem.

Korony i mosty porcelanowe należą do uzupełnień, których zastosowanie jest bardzo satysfakcjonujące dla pacjenta. Wykonane z odpowiednią starannością zmieniają nieatrakcyjne i chorobowo zmienione uzębienie o niedostatecznej przydatności funkcjonalnej w uzębienie estetyczne i funkcjonujące prawidłowo z pożytkiem dla zdrowia i samopoczucia pacjenta. Funkcje te korony i mosty spełniają przez wiele lat.

Licówki porcelanowe

Licówki to bardzo cienkie płatki porcelany, przyklejane z przodu zęba w celu poprawy estetyki (zmianę koloru, zniwelowanie przerw między zębami, uzupełnienie ułamanego zęba, wyrównania zębów) Są korzystniejszą alternatywą niż wykonanie koron protetycznych, ze względu na niewielki stopień utraty tkanek twardych zęba w wyniku szlifowania. Grubość licówek porcelanowych to zaledwie 0,8-1mm, tak więc ingerencja w tkanki twarde zęba jest minimalna.

Protezy stomatologiczne ruchome

Protezy szkieletowe

Są to protezy ruchome uzupełniające większe braki zębowe, fizjologicznie przenoszące siły żucia, nie niszczące kości wyrostka zębodołowego, alternatywa dla leczenia implantologicznego przy braku tylnych zębów).

Protezy szkieletowe standardowe opierają się na zębach własnych pacjenta przy pomocy elementów metalowych jak klamry i ciernie. Dodając dodatkowe elementy retencyjne jak zasuwy czy zatrzaski możemy zmniejszyć liczbę metalowych widocznych w jamie ustnych części protezy łącząc protezę np. z koronami czy mostami porcelanowymi.

Protezy stomatologiczne akrylowe osiadające

  • protezy częściowe
  • protezy całkowite
  • Inlay/Onlay