Portfolio Wykonane Prace

Korona na implancie 36 przykręcana

Odbudowa kości przeszczepem z kresy skośnej żuchwy

Most cyrkonowy porcelanowy 12-23 i korona cyrkonowa 15. Pacjent chciał jaśniejszy kolor, gdyż będzie rozjaśniał również zęby w żuchwie

Kompleksowy przypadek poprawy estetyki przodu licówkami i koronami cyrkonowymi z odbudowami braków zębowych implantami

14

Kompleksowy przypadek poprawy estetyki przodu licówkami i koronami cyrkonowymi

praca hybrydowa, most 11-25 porcelana na metalu z protezą szkieletową montowaną na zatrzaskach

Praca hybrydowa, most 11-25 porcelana na metalu z protezą szkieletową montowaną na zatrzaskach

17

Korony porcelanowe na implantach 14 i 24

18

Most porcelanowy na metalu 13-16

dav

Korony porcelanowe 12-21 poprawa estetyki

dav

Poprawa estetyki i odbudowa startych zębów koronami porcelanowymi na cyrkonie

dav

Poprawa estetyki i odbudowa startych zębów koronami porcelanowymi na metalu w szczęce

Poprawa estetyki koronami porcelanowymi na cyrkonie

Korony 11,21 porcelanowe na cyrkonie

Proteza akrylowa oparta na 4 implantach na lokatorach

5 implantów w bezzębnej żuchwie pod odbudowę stałą

Poprawa estetyki most porcelanowy na cyrkonie 13-25

32

Poprawa estetyki most porcelanowy na metalu 13-23

Implantacja za pomocą szablonu chirurgicznego

Odbudowa kości przeszczepem z kresy skośnej. Wygląda traumatycznie, ale to najlepsza metoda odbudowy kości, której nie trzeba się bać.

Implantacja natychmiastowa po usunięciu zęba 44

Odbudowa kości metodą sausage z zastosowaniem materiału kościozastępczego i wiórków kości własnej

Odbudowa kości przeszczepem z kresy skośnej

Przymiarka podbudowy metalowej mostów na implantach na modelu

d

Korona 46 na implancie

20200423_160335

Korony na implantach 24,24,36

Usunięcie torbieli zębopochodnej z resekcją wierzchołka 21 , wypełnieniem wstecznym MTA i odbudową kości materiałem kościozastępczym

Korona na implancie 14

l

Korona na zębie 47 i na implancie 46

Implant zęba