Chirurgia stomatologiczna i szczękowa Opole

Zabiegi chirurgii stomatologicznej i chirurgii szczękowej :

 • Ekstrakcje zębów
 • Ekstrakcje operacyjne zatrzymanych zębów ósmych

Dodatkowo w przypadku usuwania zębów i podczas zabiegów implantologicznych/augumentacyjnych stosujemy opatrunek odwirowywany z krwi własnej pacjenta zwany PRF – Platelal Rich Fibrine. Dzięki zaszyciu tak wypreparowanego opatrunku zębodoły goją się szybciej i mniej boleśnie, zapobiegając powstawaniu przykrego powikłania jakim jest suchy bolący zębodół. Opatrunek zaszywa się i pozostawia do samoistnego wgojenia bez potrzeby usuwania go.

 • Wszczepienie implantu
 • Podcinanie wędzidełka warg i języka
 • Augmentacja kości wyrostka zębodołowego materiałem kościozastępczym (sterowana regeneracja kości)
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą zamknietą
 • Podniesienie dna zatoki szczękowej metodą otwartą
 • Przeszczepy kości własnej, przy braku miejsca na wprowadzenie implantu
 • Zamknięcie połączenia ustno-zatokowego
 • Rewizja zatoki szczękowej
 • Resekcje korzeni zębów przednich oraz bocznych
 • Nacięcie ropni
 • Wyłuszczenie torbieli zębopochodnych
 • Szycie rany
 • Zdjęcie szwów
Chirurgia szczękowa Opole